Reglement Exposeren in Ontmoetingscentrum Creatief Rooi. 

 1. Wil je exposeren, dan moet je ingeschreven staan als “Vriend van Creatief Rooi”. 
  Ben je jonger dan 21 jaar, dan mag je je opgeven onder de inschrijving van je ouders of grootouders en hoef je dus zelf geen “Vriend van Creatief Rooi” te worden om te mogen exposeren.
   

 2. De exposant moet in Sint-Oedenrode wonen of een duidelijke connectie hebben met Sint-Oedenrode.
  Dit ter beoordeling door de coördinator exposities Gerrie Lauwen.
   

 3. De exposant moet zijn activiteit hobbymatig uitvoeren. Werk je beroepsmatig dan verwijzen wij je graag door naar de Stichting RKK die exposities organiseert in Cultureel Centrum Mariëndael. 
   

 4. Alleen een individuele persoon kan exposeren, dus geen groep. Heeft een exposant een workshop gehouden in ons Centrum dan mogen de werken van de deelnemers hier een keer geëxposeerd worden, mits er plaats is.
  Dit bepaalt de coördinator Exposities.

   

 5. Word je uitgenodigd om te exposeren, dan krijg je een eigen gedeelte toebedeeld in het Centrum voor het exposeren van je creatieve werken. Van werken waarvoor geen plaats is, kan de exposantfoto’s maken en in een portfolio map op de ontmoetingstafel neerleggen, zodat de bezoekers deze kan inzien. In deze map kun je ook iets vertellen over jezelf, over je creatieve werken en eventueel een prijslijst van de werken die je voor verkoop wilt aanbieden. Vermeld hierin ook wanneer je aanwezig bent in het Centrum zodat de bezoekers de verkoop met je kunnen afhandelen of gewoon even over je werken kunnen praten
   

 6. De duur van de expositie is 4 weken. Daarna wordt de tentoonstelling gewisseld. De exposant moet zelf voor verwijdering van zijn werken zorgdragen onder toezicht van de coördinator Exposities, op een door de coördinator vastgestelde tijd.
   

 7. Gedurende deze 4 weken, zullen er gelijktijdig exposities van andere creatieve vormen plaatsvinden.
  De Coördinator Exposities bepaalt welke exposanten tegelijkertijd gaan exposeren.

   

 8. Het Ontmoetingscentrum wordt opgedeeld in verschillende delen, waarbinnen geëxposeerd kan worden.
  De exposant kan aangeven welk deel geschikt is voor zijn/haar creatieve werken, maar de eindbeslissing ligt bij de Coördinator Exposities. 

   

 9. Voor het gebruik van een expositie-gedeelte betaalt de exposant een bedrag variërend van € 20,- tot € 50,-
  (afhankelijk van de grootte van het gebruikte deel).  
  Hierin zijn begrepen de kosten van energie, inrichting, verlichting en schoonmaak.

  De expositieruimte heeft vaste opstellingen die niet gewijzigd mogen worden. De exposant moet dus gebruik maken van de bestaande expositietafels, wandkasten, ophangrails voor schilderijen en verlichting. Het Centrum beschikt over consoles voor beelden, maar het is toegestaan om eigen consoles te gebruiken. Op deze wijze ontstaat een mooie, overzichtelijke totaal expositie, die aantrekkelijk is voor de bezoekers. 
   

 10. De expositie wordt vormgegeven door de Coördinator Exposities in overleg met de Exposant.
   

 11. De exposant mag zijn creatieve werken te koop aanbieden, maar de verkoop vindt plaats direct tussen verkoper en koper. Het Ontmoetingscentrum bemiddelt dus niet in de verkoop.  
   

 12. Bij eventuele verkoop van een creatief werk hoeft geen commissie afgedragen te worden aan het Ontmoetingscentrum Creatief Rooi.  Hiervoor in de plaats betaalt u een klein bedrag voor de kosten van het centrum (zie punt 9).
   

 13. Van de exposant wordt verwacht dat hij zelf minimaal 1 dagdeel per week in het pand aanwezig is om de bezoekers te woord te staan of om verkopen af te wikkelen.
   

 14. Ontmoetingscentrum Creatief Rooi is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan de geëxposeerde werken. De exposant kan hiervoor zelf een verzekering afsluiten bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij.
  Uiteraard zal de dienstdoende gastvrouw/gastheer van het Ontmoetingscentrum toezichthouden op het niet aanraken of beschadigen van de creatieve werken door de bezoekers. 
   

 15. Is er twijfel of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor exposeren, dan is het aan de coördinator om een beslissing hierover te nemen. 
   

 16. De opbouw van de nieuwe exposities in het Ontmoetingscentrum Creatief Rooi vindt plaats op de 1e maandag van de maand en wordt uitgevoerd door de Coördinator Exposities in samenwerking met de exposant. 
   

 17. De exposant wordt verzocht om een week voor de start van zijn/haar expositie aan de werkgroep communicatie info@creatiefrooi.org. het volgende door te geven: 
  • een korte beschrijving van de exposant
  • een beschrijving van zijn/haar werken
  • een foto van een van zijn/haar werken 
  Deze gegevens worden geplaatst op onze website: www.creatiefrooi.org

 18. Op maandag/dinsdag en woensdag kan het Ontmoetingscentrum door de exposanten worden gebruikt voor creatieve workshops of demonstraties. Je kunt een dagdeel reserveren voor de prijs van 25 euro per dagdeel bij de werkgroep Groepsactiviteiten via marianne@creatiefrooi.org. Dit bedrag is inclusief energiekosten, verlichting en schoonmaakkosten.